بازی کردن با این محصول باعث می شود کودک با وسیله های نقلیه آشنا شود جنس این محصول از چوب است و برای گروه سنی 2 تا 6 سال مناسب است.